El 40% dels propietaris dels gossos arrepleguen els excrements

2 de junio de 2016
2 de junio de 2016

Un informe de la policia local estima que sols el 40% dels propietaris del gossos censats (8.688) en el municipi de Dénia arrepleguen els excrements de les seus mascotes que dipositen diàriament en la via pública. És a dir, al voltant de 5.200 canins dipositen els seus excrements en la via pública sense que els seus propietaris realitzen el mínim esforç per a arreplegar-los.

Segons ha comentat el regidor de seguretat ciutadana, Javier Scotto, tenint en compte que aquestes mascotes necessiten fer les seus necessitats al menys una vegada al dia, els resultats extrapolats serien de 36.405 defecacions a la via pública a la setmana i 156.000 al mes. Així mateix, tenint en compte que la mitja de deposicions en la via pública és de 75 grams per mascota, estaríem extrapolant una quantitat de 390 kilograms diaris, 2.730 kilograms a la setmana i 11.700 kilograms al mes. Tota aquesta informació és estimativa i extrapolada segons el cens de gossos que disposa la policia local.

El problema de l’augment de deposicions d’excrements de gossos en la via pública ha estat un dels principals problemes tractats en les reunions dels regidors de barri en els darrers mesos. Al mateix temps, la policia local està elaborant un altre informe en el que s’indique els llocs de la ciutat en els que es concentren la majoria de les deposicions d’excrements degut al incivisme dels seus propietaris.

L’ordenança de convivència ciutadana de l’Ajuntament de Dénia en vigor, contempla sancions de 200 euros als propietaris que embruten i no netegen les deposicions d’animals en els espais públics, així com dur als animals solts: http://www.denia.es/adjuntos/normativa/convivencia.pdf

Degut a aquest problema l’Ajuntament s’ha proposat invertir aquesta situació en la posada en marxa d’una propera campanya de sensibilització i la modificació de l’ordenança de convivència endurint les sancions amb l’objectiu de reduir a zero el número de deposicions d’animals domèstics en la via pública.

gtres_u137211_00