Juanjo Guntiñas entrevista als carrecs de la Falla Paris Pedrera abans de la presentaciò i Marta Pérez i Juani Molinillo valoren les presentación anteriors. Ademés parlen els components de Dianium Dansa dels balls en la Falla Baix la Mar.