El President de la Junta LocalFallera de Dénia i els presidents de les distintes comisións calfen motors en la tertulia EL XISME FALLER en Dorian Gray