El TSJ desestima la retaxació dels terrenys de Beniadlà sol·licitada pels propietaris

7 de mayo de 2016
7 de mayo de 2016

La Junta de Govern Local celebrada esta setmana va donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia en què desestima el recurs contenciós administratiu interposat per particulars en el qual sol·licitaven la retaxació de determinades finques en l’expropiació de terrenys que es va dur a terme en Beniadlà per a construir l’hospital de Dénia.
Els particulars ja van demanar la retaxació dels terrenys al 2011, sol·licitud que va ser rebutjada pel jurat d’expropiació. Contra esta decisió, van presentar en setembre de 2014 un recurs contenciós administratiu, que ara el TSJ ha desestimat.
Els propietaris dels terrenys basaven la seua demanda argumentant que el sòl del Pla Especial de Beniadlà era urbanitzable, encara que la sentència del TSJ fa referència a una altra del Tribunal Suprem, de 14 de novembre de 2014, que recalca que la qualificació del sòl a efectes de la seua valoració és la de ‘no urbanitzable’.

Càmeres a Torrecremada

Així mateix, els membres de la Junta han aprovat sol·licitar a la Subdelegació del Govern en Alacant l’autorització per a instal·lar càmeres de vídeo vigilància en el parc públic de Torrecremada arran dels actes vandàlics que sovint es cometen al recinte.
En l’exposició de motius de la proposta, realitzada pel regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Scotto, s’explica que des de l’any 2008 la Policia Local ha rebut avís de vora 20 actes vandàlics al parc, incloent-hi danys contra les espècies animals i vegetals del parc, destrossa de mobiliari (portes dels excusats, reixes d’accés al recinte, elements ornamentals, faroles) i pintades.
Vistes les incidències en les quals “s’evidencia la comissió de delictes contra el patrimoni que han provocat danys i inseguretat ciutadana en l’esmentat parc municipal” es fa necessària la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància en la zona “sense perjudici del compliment de la normativa sobre protecció de dades”, segons consta en la proposta que s’ha aprovat remetre a la Subdelegació del Govern.10468-7701469-223142527