Talleres participativos que comenzarán la semana que viene

2 de septiembre de 2016
2 de septiembre de 2016

El regidor de participació ciutadana, Òscar Mengual, ha fet una crida a la ciutadania a participar en la denominada “tardor participativa” que s’inicia el dilluns amb el retorn de les reunions dels regidors de barri. La “tardor participativa” és el nom que rep el programa coordinat per la regidoria de participació ciutadana de les diferents iniciatives de participació ciutadana que es duran a terme entre setembre y novembre de 2016. La “tardor participativa” començarà amb la celebració de les reunions dels regidors de barri, seguirà amb el plantejament integral de la EDUSI per a posteriorment passar al plànol més específic del Pla General.

El dijous 8 de setembre a les 20 hores en la sala del castell es presenten els tallers participatius de la EDUSI. EDUSI és el nom que rep l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat que l’Ajuntament de Dénia impulsa com a ferramenta d’anàlisi i definició d’objectius per a la ciutat en els pròxims 6 anys. L’EDUSI s’emmarca dins del sistema de Fons Europeus FEDER, per a ajudar als ajuntaments a apostar pel creixement sostenible fonamentat en reptes ambientals, climàtics, econòmics, socials i demogràfics. Es tracta per tant d’una ferramenta transversal que coordinarà diferents àrees municipals per tal d’afavorir un desenvolupament integrat.

La convocatòria EDUSI suposa per als municipis una doble oportunitat. Per un lloc, realitzar un diagnòstic integrat del municipi, i les seues necessitats per a definir línies d’actuació futures comptant, durant tot el procés, amb la participació de la ciutadania. I per una altre, possibilita que l’Ajuntament opte als fons FEDER per a la implementació de les línies d’actuació (cofinançament fins al 50% fins a un màxim de 5 milions de euros).

La redacció d’una Estratègia de Desenvolupament Urbanístic Sostenible i Integrat (EDUSI) és una ferramenta que respon a les directrius de la UE per tal de promoure ciutats intel·ligents, sostenibles i integradores a través d’una planificació estratègica per al període 2014-2020.

El regidor de participació ciutadana ha explicat com els ciutadans poden participar en el procés participatiu de l’estratègia. Mengual ha assenyalat que “la participació ciutadana és un element transversal a totes les fases de l’estratègia que va pujant d’intensitat a mesura que avança el procés de redacció. El Pla de Participació de l’EDUSI de Dénia contempla dos canals principals de participació oberts a tota la ciutadania. Per un costat, una enquesta online que té com a objectiu recollir elements per a l’anàlisi sobre distints àmbits de la vida a la ciutat en el que la devolució dels resultats de l’enquesta seran publicats a www.edusdenia.es i ajudaran a orientar els tallers participatius, i per l’altre costat, la celebració d’uns tallers participatius que es desenvoluparan els dies 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre.

Mengual ha informat que els tallers es realitzaran en 3 sessions els dies 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre i són una reunió oberta a tota la ciutadania on es posaran en pràctica dinàmiques que fomenten un debat propositiu, l’activació de la intel·ligència social, el consens i la inclusió de tots els participants.

Taller I . Pensem Dénia (dijous 22 de Setembre- 19:30 en sala Portelles)

Consistirà a analitzar la situació del municipi, detectant les principals fortaleses i oportunitats, així com els reptes i els assumptes a millorar a la ciutat. L’objectiu d’este primer taller és l’elaboració d’una diagnosi compartida que servirà a l’equip redactor per a definir accions de futur en els següents tallers.

Taller II .Dissenyem Dénia (dijous 29 de Setembre- 20:00 en sala Portelles)

Dissenyem Dénia és el nom del segon taller de participació, el qual consistirà en reflexionar i dissenyar les propostes de futur que caldrà incloure en l’EDUSI. Així, tenint en compte la diagnosi compartida que haurem fet en el primer taller, serà el moment de debatre i definir les línies d’acció a dur a terme per a la Dénia del futur.

Taller III .Millorem Dénia (dijous 6 d’Octubre- 20:00 en sala Portelles)

El tercer i últim taller de participació, ‘Millorem Dénia’, consistirà a explicar quines han estat les propostes que s’han elaborat durant el taller anterior i decidir quines són les propostes més importants per dur a terme. Serà doncs un taller de priorització, els resultats del qual s’incorporaran al Pla d’Implementació de l’EDUSI, que és el pla que detalla quines accions es podran finançar amb fons europeus.

El regidor de participació ciutadana ha destacat que “és important una participació amplia de tots els sectors de la societat, ja que les propostes que es consensuen seran incloses en l’estratègia, que marcarà les línies d’actuació generals de les polítiques municipals en els pròxim anys. Per a participar no és necessari ser una persona “experta” i no és necessària la inscripció en els tallers. Tot i així es demanarà als participants el correu electrònic per a facilitar el retorn dels resultats o per a noves convocatòries. Els tallers estan dirigits a tota la ciutadania, així com als diferents agents socials, econòmics i institucionals de l’àrea urbana”.