Opinión Mª Josep Ripoll: La ‘vieja guardia’ contra la nova Dénia

17 de junio de 2022
17 de junio de 2022
S’hi acosta el moment d’aprovar per fi, després de 7 anys de feina rigorosa i exhaustiva, el document de planificació urbanística que dotarà la ciutat d’un pla estable (després de dècades de varapals legals); d’un pla coherent (a 20 anys vista, una previsió de creixement fins als 50.000 habitants); d’un pla sostenible (que tanca el consolidat urbà abans de sobreexplotar més encara el territori i protegeix el paisatge natural i agrícola); d’un pla, també, d’infraestructures de futur (accés al port, estació intermodal, centres educatius, aparcaments).

S’hi acosta, i la ‘vieja guardia’ torna al NO rotund en un intent desesperat per frenar la tramitació del Pla General Estructural (PGE) que entra ja en la última fase.
Sorpresos ens vam quedar, en el Ple extraordinari on vam votar exposar al públic la versió final del PGE, en sentir eixos tres NO rotunds de Gent de Dénia, Ciudadanos i Partit Popular.
Hi van votar NO a permetre a la ciutadania la consulta del document i la participació, si és el cas, presentant-hi al·legacions. I ho van fer sense oferir-ne cap argument que aporte certa transparència a eixa negativa.
Pense que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a saber perquè Gent de Dénia, Ciudadanos i Partit Popular s’hi oposen a un pla que preveu zones verdes molt importants, com el parc Alqueries, de 13 Ha, i el parc Gandia, de 3,7 Ha; i que reserva sòl per a dos nous instituts i quatre col·legis.
Un pla, això també (serà este el quid de la qüestió?), on els nous creixements residencials possibles estan continguts en 52 Ha, mentre que protegeix àmplies zones de paisatge agrícola d’alt valor, com el Pla de Dénia (1.300 Ha, equivalents a un 20% del terme municipal).
Les opinions, les diferents visions de futur, els interessos o prioritats concrets són totalment lícits. Però el Pla General ha de ser perfectament legal i adaptat a la normativa urbanística vigent: per això el PGE de Dénia ha incorporat les indicacions d’un centenar d’informes sectorials d’administracions supramunicipals; ha estat exposat al públic durant 105 dies; ha estudiat, contestat o incorporat, segons fora el cas, les 470 al·legacions rebudes; i s’ha arrodinit amb les modificacions suggerides per la DATE, la Declaració d’Impacte Ambiental emesa per Conselleria, més restrictiva encara en les previsions de creixement inicials.
I a tota esta feina, torne a dir-ho, rigorosa i exhaustiva, Gent de Dénia, Ciudadanos i Partit Popular no tenen més que aportar que un NO al tràmit d’exposició pública de la versió final de PGE.
Maria Josep Ripoll
Regidora de Territori Ajuntament de Dénia