La família de Juan Bisquert Oltra dóna al Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia una col•lecció de dotze peces arqueològiques de procedència subaquàtica i el Museu forma el LLEGAT JUAN BISQUERT OLTRA

El regidor delegat de Cultura, Rafael Ferran Carrió Company, en qualitat de representant del M. I. Ajuntament de Dénia, entitat titular del Museu, agraeix a Juan, José i Jordi Bisquert Mascarell aquesta donació, que enriqueix el fons de la institució.

El Club Nàutic de Dénia, durant el temps que Juan Bisquert fou president de l’entitat, mantingué una constant col•laboració amb el Museu. Fruit d’aquesta fou el que el Club Nàutic fos la plataforma des d’on es desenvoluparen projectes de Prospecció Arqueològica Subaquàtica i, a més a més, en aquells anys sorgí l’esdeveniment esportiu COPA DEL CANAL, on el museu fou el creador de la programació cultural i assessorament històric al voltant de l’efemèride.

De l’antiguitat clàssica, és l’àmfora Dressel 2/4 Local, contenidor amb el qual es transportava i comercialitzava el vi del Territorium de Dianium.

De l’època romana tardana comptem amb un àmfora de provinença oriental, dels segles IV – VI. És del tipus LRA 4. Aquesta àmfora, entre d’altres usos, és un contenidor d’oli per al transport de productes alimentaris des de Palestina i Egipte.

De l’edat mitjana, comptem amb una gran gerra vinadera, de Paterna (segle XIV), així com d’un conjunt de quatre peces: tres cànters i un gerro d’un ansa amb broc vessador, de Paterna i Manises, dels segles XIV i XV.

Altres peces de ceràmica comuna d’època moderna i més recents completen el conjunt.