La Regidoria de Benestar Social, mitjançant la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives) i amb la col·laboració del Centre Associat de la UNED de Dénia, han organitzat la 2º part del Taller d’Habilitats Socials amb alumnes de 6è de primària per aquest curs escolar. En total hi participen 11 centres educatius, 18 grups i un total de 444 alumnes dels centres educatius de Dénia, La Xara i Jesús Pobre. Aquesta segona part del taller es desenvolupa entre els dies 4 i 15 de març del 2019.

Les facilitadores del taller són les Pedagogues i expertes en Habilitats Socials, Lorena Pérez i Sandra Baeza (ambdues de la UNED Dénia).

L’objectiu del taller és que l’alumnat adquirisca, desenvolupe i / o millore les competències relacionades amb les habilitats socials, aportant-los eines que els permeten tindre una adequada interacció en diferents contextos socials, així com que els faciliten el control del comportament en diferents situacions en què es puguen trobar al llarg de la vida. També que l’alumnat, a través del joc i de la teatralització de situacions reals, treballe habilitats socials per al maneig de les relacions tant amb iguals com amb altres persones; així com la gestió de situacions conflictives.

S’intervé de forma dinàmica, atractiva, motivadora i dramatizadora com a metodologia que afavoreix la participació grupal. Cada sessió de 1h i 30 min ha estat prèviament programada i concretada amb els centres educatius (dia, hora, i grups).

Després dels resultats obtinguts en la primera sessió d’habilitats socials durant aquest curs, es va observar certa manca en l’alumnat sobre consciència social, entesa com l’estadi o activitat mental a través de la qual una persona pot prendre consciència sobre l’estat d’altres individus o fins i tot d’ella mateixa dins d’una comunitat o grup i, en conseqüència, una falta d’empatia que els fa difícil posar-se al lloc d’altres persones, sent encara més acusat si es tracta de persones que no pertanyen al seu entorn més íntim. Per tal motiu s’ha dedicat part del temps d’aquest taller a reforçar aquest aspecte. Per a això, s’ha reflexionat a través d’imatges que reflecteixen situacions que ocorren en la vida real i el comportament o l’actitud d’algunes persones.

Les dinàmiques també s’han centrat en què l’alumnat desenvolupe habilitats de comunicació, per tal que puguen fer front a les influències i / o pressions del grup, així com ensenyar-los a ser autònoms en la seua presa de decisions i responsables de les conseqüències d’aquestes. Així també, se’ls fa coneixedors dels diferents estils de comunicació que existeixen (assertiu, agressiu i passiu).

En aquesta part s’han emprat tres dinàmiques on les tècniques per dur-les a terme han permés identificar en cadascú dels alumnes el seu propi estil de comunicació, que faria davant situacions concretes a través del roleplaying i com identificar aquells aspectes que es podrien millorar per tenir una comunicació més adequada, basada en el respecte, l’assertivitat i l’empatia.

Trobar la manera adequada de comunicar-se a la vida és una habilitat essencial. Des d’una bona autoestima i seguretat, es poden expressar argumentacions, sentiments, necessitats i punts de vista de cadascú, i caldrà saber-los comunicar de manera oberta, clara i adequada, escoltant-nos i posant-nos al lloc de l’altre.

Una vegada finalitzada cada sessió, el professorat ha completat un qüestionari per tal de poder avaluar la incidència de l’activitat i la seua utilitat pràctica. Així, la valoració per part del professorat ha sigut vertaderament positiva, remarcant que aquestes sessions on es treballen les habilitats socials, són essencials per ajudar als més joves en el seu desenvolupament. També han exposat la seua intenció de seguir treballant aquestos conceptes en la propia aula utilitzant com a base les sessions d’aquest taller.

La intervenció es du a terme en aquesta edat perquè es tracta de la pre-adolescència i estan subjectes a un important canvi en el seu propi procés vital, i a punt d’iniciar-se en l’ensenyament secundari, incorporant-se al institut on es trobaran amb noves amistats, influències i pression