Enguany s’acompleixen vint-i-sis anys des de que el Museu Etnològic de Dénia va obrir les seues portes. S’inaugurà, orfe de fons, amb una col·lecció de materials exposats provinents de dipòsits de persones i famílies de Dénia i la Marina Alta.

L’objectiu, aleshores, era clar, després de cinc anys de Museu Arqueològic al seu emplaçament actual, al Palau del Governador del castell de Dénia, tot i aprofitant la conjuntura de comptar amb un projecte d’Escola Taller, pel qual han passaren cents de joves deniers.

Es rehabilità la magnífica casa del carrer Cavallers, 1 i es dissenyà una proposta museogràfica centrada en la pansa i el seu temps daurat, així com en l’alé d’avenç de la ciutat de Dénia durant la segona meitat del segle XIX i els albors del XX. El conreu de la vinya, el procés d’elaboració de la pansa i el seu comerç arreu el món eren els continguts, en diàleg amb atretzos i escenografies de com vivia i vestia aquella burgesia de Dénia que, en harmonia amb la banca i societats mercants i d’assegurances angleses i franceses, aconseguiren situar els fruits de Dénia i el seu rerepaís en la taula, especialment en els dolços i rebosteria, de bona part d’Europa i Amèrica.

Enguany, Temps de Pansa, la nostra acció de difusió del món i el temps de la pansa que cada any renaix pel setembre, com l’escaldat en la vella caldera, ens ofereix una proposta connectada amb un projecte que esdevé en un lloc màgic del terme de Pedreguer, a la costera d’un dels dos promontoris de la Sella; l’Hort de l’Alé.

Un acord de col·laboració entre la fundació Christian-Marc Olmos Vente i la Delegació de Cultura del M. I. Ajuntament de Dénia permet unir el que és un objectiu fonamental per al museu, tal com per aquesta entitat: oferir al gran públic un producte gairebé inèdit, així com la possibilitat de gaudir de dues hores de goig i coneixença al voltant de la pansa.

L’Hort de l’Alé obrí fa ara un any les portes amb nosaltres; i nosaltres celebrem els vint-i-sis anys amb aquest.

El que ara beneeixen els refundadors amb el nom de l’Hort de l’Alé és el fòssil relicte d’una finca, originàriament d’unes trenta fanecades de secà, on les oliveres i, després, els tarongers que la omplen de verdor, substituïren una costera modelada amb marges i bancals, que tingué un conreu extensiu de vinya moscatell. Poc més d’un segle enrere, la fil·loxera i el míldiu assolaren la campanya.

La vella casa, prototipus de casa-corral, del migdia del segle XIX (c. 1830), amb la naia i arcada orientada a l’orient i la façana principal amb dos arcs i dues espitlleres de guaita i escopeta, segueix sent un testimoni excel·lent d’aquell temps en què el vell procés d’elaboració de la pansa, l’escaldat de la pansa, féu que es crearen noves arquitectures, galeries amb arcada per allotjar els canyissos apilats amb el raïm en procés de dessecació.

I la magnífica estufa construïda a les acaballes del segle XIX, (c. 1885). Aleshores fou una innovació que requerí una forta inversió, necessària i rendible, per alleugerir el temps d’elaboració de la pansa.

I el forn d’escaldar, gresol d’una tècnica mil·lenària, l’escaldat, que tingué un inusitat avenç al temps d’al-Àndalus i a la baixa edat mitjana. Segles després es coneixeria arreu el món la marca pansa de Dénia; evidentment, escaldada.

Si per un instant divisa la finca des dels alterons del paisatge circumdant, amb un exercici d’abstracció, pot imaginar-la plantada de raïm de moscatell, amb un entorn inabastable a la vista de vinyes que s’estenien per la campanya i les costeres de les muntanyes.

Si passeja per l’Hort de l’Alé, descobrirà i imaginarà, on ara hi ha tarongers i a les rodalies de la casa, els sequers on s’escampaven els canyissos i endevinarà on són els murs de pedra seca o marjades que es bastiren, més d’un segle enrere, per a construir una moderna instal·lació agrària, on abans habitava la màquia, l’aixara i el boscatge. Junt amb la casa tradicional adaptada a aquests afers, l’altívola estufa rivalitzaria, sens dubte, amb altres arquitectures de les rodalies.

La fundació Christian-Marc Olmos Vente, colze a colze amb el Museu Etnològic de Dénia, us proposem una estada en aquest microcosmos de la memòria de la pansa, per gaudir d’un producte, l’Hort de l’Alé, que és fruit de la creença de tots dos que allò que era tangible, a més a més, era possible.

Aquest nou format de Temps de Pansa l’inaugurarem el setembre del 2016, tot i celebrant el 25 aniversari de la creació del Museu Etnològic de Dénia. Enguany es combina l’activitat del 2016 amb la invitació de tres investigadors sive autors de temes amb relació a l’univers de la pansa. El format in conversation with…, permet gaudir d’una presentació del tema per part del ponent invitat, així com una mena de conversa, amb preguntes i respostes amb el públic, sobre allò que es desitja saber sobre la qüestió. L’activitat s’inicia amb aquesta conversa i clou amb un passeig per allò que l’Hort de l’Alè ens ofereix, amb sinergies amb el paisatge circumdant.

PROGRAMA

Dissabte, 2 de setembre.
10.30 hores. L’Hort de l’Alé.

In conversation with…
Javier Calvo Puig. Doctor en Història.
Dénia y l’esplendor de la pansa al segle XIX.

Visita amb guia expert. Casa, naia amb arcada. Forn d’escaldar. Estufa. Exposició d’atifells emprats per a l’elaboració de la pansa. Escaldat i dessecació raïm.

Durada estimada: 2.5 hores.
Punt de trobada: l’Hort de l’Alé. Entrada urbanització la Sella.
Informació i inscripció: 96 642 02 60. De 10.30 a 13.00 hores [excepte dilluns].

Dissabte, 9 de setembre.
10.30 hores. L’Hort de l’Alé.

In conversation with…
Josep Marqués Costa, arqueòleg.
Les estufes, o la dessecació artificial del raïm. Vents d’Europa al segle XIX en la producció de la pansa.

Visita amb guia expert. Casa, naia amb arcada. Forn d’escaldar. Estufa. Exposició d’atifells emprats per a l’elaboració de la pansa. Escaldat i dessecació raïm.
Durada estimada: 2.5 hores.
Punt de trobada: l’Hort de l’Alé. Entrada urbanització la Sella.
Informació i inscripció: 96 642 02 60. De 10.30 a 13.00 hores [excepte dilluns].

Diumenge, 17 de setembre.
10.30 hores. Castell de Dénia.

Visita amb guia expert. El castell al temps de la pansa. El paisatge de marges i bancals. Presentació del forn d’escaldar que hi ha a l’àrea del Palau. Aproximació a la distribució de la finca del castell segons la documentació i memòria gràfica antiga.
Durada estimada: 2.5 hores.
Oferiment: full de difusió Marges i bancals de la Marina Alta.
Punt de trobada: recepció Castell.
Informació i inscripció: 96 642 02 60. De 10.30 a 13.00 hores, [excepte dilluns].

Dissabte, 23 de setembre.
10.30 hores. L’Hort de l’Alé.

In conversation with…
Josep A. Gisbert, arqueòleg.
Pansa. Escaldar el raïm. Informe.
Assecar el raïm, abans i després dels riuraus.
Dos Informes del Museu Etnològic de Dénia del 2012.

Visita amb guia expert. Casa, naia amb arcada. Forn d’escaldar. Estufa. Exposició d’atifells emprats per a l’elaboració de la pansa. Escaldat i dessecació raïm. Durada estimada: 2.5 hores.
Punt de trobada: l’Hort de l’Alé. Entrada urbanització la Sella.
Informació i inscripció: 96 642 02 60. De 10.30 a 13.00 hores [excepte dilluns].

Diumenge, 1 d’octubre.
10.30 hores. Museu Etnològic de Dénia.
Visita amb guia expert. Durada estimada: 2 hores.
Oferiment: full de difusió museu.
Punt de trobada: Museu. Cavallers, 1.
Informació i inscripció: 96 642 02 60. De 10.30 a 13.00 hores [excepte dilluns].