OSCAR RUEDA I PITARQUE,

L’ALAMBOR. 100 REFLEXIONS VALENCIANES

Este llibre arreplega cent artículs, cent reflexions valencianes publicades per l’autor en el diari decà de Valéncia. Reflexions intemporals, en alguns casos; referides a l’actualitat immediata, en uns atres; i també, moltes, al passat, entés com a font colectiva d’experiència que ha de servir per a forjar-nos un millor futur. Pero sempre destilant un valencianisme simbòlic i existencial que es pretén tranquil, conscient, cívic, transversal. Apte per a tots els públics.

OSCAR RUEDA I PITARQUE.

¿TE FUTUR LA NORMATIVA DE L’IDIOMA VALENCIÀ?

Parlar del futur de la normativa de l’idioma valencià és tant com parlar del futur de la pròpia llengua. De la conservació de les característiques que la singularisen respecte dels idiomes veïns. De la potenciació del seu us com a instrument de comunicació oral i escrita.

De la seua consideració i visibilitat com a subjecte idiomàtic diferenciat: a efectes llingüístics, pero també llegals i normatius. De la seua pervivència, en definitiva, com a marca màxima i privativa de la nostra identitat com a poble.

Partint de controvèrsies llingüístiques pròximes a la nostra, l’autor emmarca el doble conflicte llingüístic valencià en una fenomenologia més freqüent de lo que pareix. Una fenomenologia que es fonamenta en l’íntima relació entre llengua, normativisació, prestigi social, interessos polítics-econòmics i identitat de grup. I apunta diversos escenaris per al futur de la normativa i de la pròpia llengua valenciana, en la convicció de que la seua viabilitat passa per la reclamació efectiva i pragmàtica dels drets internacionalment reconeguts a tota comunitat llingüística oprimida, com continua sent la nostra.

OSCAR RUEDA I PITARQUE.

 Òscar Rueda i Pitarque(Valéncia, 1976). És ingenier, escritor i professor de llengua valenciana.

Estudis

Òscar Rueda és Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia. També és Especialiste Universitari en Prevenció de Riscs Laborals per l’Universitat de Valéncia.

Desenrolla la seua llabor professional en l’empresa privada, havent-se especialisat en el camp de l’ingenieria del trànsit i la coordinació de seguritat i salut.

Trayectòria cultural

Òscar és també professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat, sent l’actual Director dels Cursos de Llengua i Cultura Valenciana i Vicepresident de Formació de dita entitat.

És secretari de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA), agregat colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV i president fundador de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví.

També és president fundador de l’entitat Foment de les Lletres Valencianes, que té per objectius la difusió i conreu de la cultura i la llengua valenciana i que utilisa per ad eixos fins l’edició de llibres i revistes en l’idioma valencià. A través d’ella, és actual copropietari del sagell editorial L’Oronella, que porta editats més de 200 llibres en llengua valenciana, i membre del consell de redacció de la revista Lletrafaller.

Columniste semanal en el diari Las Provincias, participa de forma habitual en les tertúlies de prosa de la AELLVA, en les quals ha presentat diversos treballs de narrativa curta, arreplegats en el llibre colectiu Clams de futur. Ha participat com a colaborador en l’Història

del Llevant UD, de Felip Bens i José Luis García Nieves. Colabora en les revistes Renou, editada per la Cardona Vives de Castelló, Lletraferiti Solcant les lletres, la revista digital de la AELLVA.

Interessat per la llengua i les tradicions valencianes, ha impartit vàries conferències sobre la llengua, les senyes d’identitat i les falles. Manté també dos blocs de temàtica cultural valenciana.

Guardons

Està en possessió de la Palma Dorada al valencianisme jovenil 2012, otorgada pel Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig; de la Creu de Sant Jordi, otorgada per l’Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma en 2013; i del premi Fadrí – Josep Mª Guinot de les Lletres Valencianes, otorgat per l’Associació Cultural Cardona Vives de Castelló en 2014.

En l’any 2014 fon declarat Escritor de l’Any per la AELLVA i en l’any 2018 se li va concedir el Premi Senyera 2018 de la Plataforma Valencianista.

Obra

  • Senyera valenciana. Símbol de llibertat(Ed. L’Oronella, 2013)
  • ¿Té futur la normativa de l’idioma valencià?(Ed. Mosseguello, 2014)
  • L’Alambor. 100 Reflexions Valencianes(Ed. L’Oronella, 2016).

Participà també en el llibre colectiu Habitar Valéncia(Ed. Mosseguello, 2013) en la seua ponència en les Jornades dels Escritors de 2013, sobre el lèxic valencià en l’arquitectura i l’ingenieria civil.

Igualment, ha participat com a informant en el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV, dirigit per Voro López. Ha format part de l’equip redactor de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana(RACV-Lo Rat Penat, 2015), en calitat decoordinador.