Nit de Sant Joan
 
Josep Crespo ha informat sobre el dispositiu especial de neteja i manteniment de les platges amb motiu de la celebració de la Nit de Sant Joan, que la Regidoria de Medi Ambient ha coordinat amb l’empresa concessionària del servei, Pavasal.
 
Enguany, el disseny del dispositiu s’ha hagut de modificat per l’entrada en vigor del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL). Este pla ha delimitat els trams de platja de Dénia en ‘Platges naturals d’especial protecció’, on s’inclouen la desembocadura dels rius Racons i Alberca i les Rotes (parc natural del Montgó); ‘Platges naturals protegides’, que són Deveses, Molins (des del riu Girona a l’Estanyó), Marines (des del parc de les Bassetes fins al primer regatxo), Punta Raset i resta de les Rotes; ‘Platges urbanes’, on entren l’Almadrava (els Poblets) i la Marineta Cassiana i ‘Platges urbanes amb restriccions’, on s’inclouen l’Almadrava, Bovetes i Marines, des del barranc de l’Alter al parc de les Bassetes.
 
Esta qualificació comporta unes limitacions per a l’ús de maquinària de neteja en les platges naturals per presència de fauna. Atés que dos de les zones on més brutícia es genera, fent necessari el garbell mecànic, són la platja Punta del Raset i la desembocadura del riu Alberca, ambdós naturals, s’ha hagut d’establir una estratègia per a la neteja dels residus generats la Nit de Sant Joan.
 
En  estes platges estan instal·lant-se unes balises de fusta que acotaran una zona mínima de 15 metres des de les dunes per on no podrà passar maquinària i sols es podrà netejar manualment. Les balises incorporaran uns cartells informatius per a conscienciar a la ciutadania de la necessitat de no generar brutícia, especialment restes de vidre i fogueres, en esta franja.
 
Per a dur a terme les tasques de neteja i manteniment de les platges després de la Nit de Sant Joan, es reforça la maquinària i els vehicles emprats habitualment amb dos camions 6×6, una pala carregadora de tipus frontal i una retroexcavadora mixta. A més, el personal s’incrementa i eixa matinada treballaran un total de 26 persones en les tasques de neteja.
 
També van a distribuir-se 6 contenidors grans de 1.500 litres de capacitat en les platges de la Marineta Cassiana, Punta del Raset i Molins, a més d’iglús per a arreplegar el vidre.
 
Per últim, en la platja Punta del Raset es recomana que s’utilitzen les passarel·les d’accés i no es xafen les dunes circumdants.