Per tercer any consecutiu la UNED de Dénia realitzarà un estudi que servirà de base per a l’elaboració de futures accions de la Mesa Municipal d’Ocupació.
Aquest tercer estudi complementa els dos anteriors presentats en 2016 (Anàlisi del sistema laboral Fase I) i 2017 (Anàlisi del sistema laboral Fase II) en el que es va rectificar la limitada oferta de formació en serveis a la comunitat i l’atenció a la dependència, les carències en l’oferta formativa en sectors mediambientals i el marítim, o la forta dependència del sector turístic, que genera llocs de treball amb un alt grau d’estacionalitat.
Així mateix, en la fase II corrobora l’existència d’un “nou treballador pobre” que rectifica la deducció d’un augment de la pobresa i l’exclusió social degut al sistema econòmic laboral del municipi. Per aquest motiu, aquesta tercera fase de l’estudi analitzarà de forma específica la vulnerabilitat i exclusió social que marque futures accions de la Mesa Municipal d’Ocupació.