El qüestionari “Entrevista amb la bici” s’emmarca dins la proposta per a la bicicleta a Dénia que respon a les millores que l’Ajuntament de Dénia vol impulsar per tal de normalitzar l’ús de la bicicleta a la ciutat. Aquesta proposta inclou una diagnosi de l’estat actual de la bicicleta pública, la creació d’unes ferramentes de planificació que guien les actuacions a realitzar en la infraestructura ciclista (aparcament i senyalització) i el disseny d’una campanya i accions de foment de la bicicleta. Aquesta proposta es presenta com a part d’una estratègia municipal de la bicicleta a definir en els pròxims anys, que done continuïtat a la feina encetada amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’any 2008.
Aquests treballs, promoguts per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de Dénia, estan encomanats a l’empresa concessionària de la senyalització i el mobiliari urbà de Dénia Cyma Comunicación urbana s.l., que compta amb el suport en temes de mobilitat de l’equip tècnic 7a+i (Siete arquitectura más ingeniería). Les millores d’intervenció hauran d’estar executades abans que finalitze el mes de juny d’aquest any.
Aquest qüestionari és el mecanisme que obri la participació a totes les persones, siguen usuaris de la bicicleta o no, tant si són residents permanents, estacionals o turistes. I inclou preguntes sobre l’ús de la bicicleta, la xarxa ciclista, l’aparcament, el robatori, el Biciregistre, l’associacionisme, el servei de la bicicleta pública Denibici, el lloguer de bicicletes, la imatge de la bicicleta, la seguretat viària, els ciclo-carrers, les eines d’ajuda o foment de la bicicleta i el paper de l’Administració local, tots ells pilars fonamentals que formaran part de la transformació de la mobilitat a la ciutat”, ha indicat Javier Scotto, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
La bicicleta és un mode de transport saludable i eficient que, al igual que la  mobilitat a peu, té nombrosos beneficis ambientals, socials i econòmics. No produeix soroll, no contamina i permet reduir les emissions d’efecte hivernacle al baixar el nombre de vehicles motoritzats que circulen. Ocupa poc espai, permetent recuperar l’espai públic per a les persones. Ajuda a prevenir malalties no transmissibles i contribueix a la millora de la salut física i mental de la població. Entre altres. La bicicleta és el mode ideal per a distàncies curtes (5 kilòmetres) i per tant pot substituir de manera atractiva al cotxe o la moto en els desplaçaments quotidians.
La bicicleta s’empra molt poc a Dénia encara que la ciutat presenta condicions favorables per a aquest tipus de desplaçaments (dimensions, orografia, climatologia, etc.). La presència de la bicicleta en el repartiment modal era de l’1% segons dades del PMUS de 2008. I, malgrat els avanços al municipi pel que fa al suport de la mobilitat ciclista des d’aquest any 2008, queda encara camí a recórrer perquè la bicicleta com a mode de transport estiga en la consciència de tota la població. Així conclou l’Estudi de mobilitat que acompanya la versió preliminar del Pla General Estructural de Dénia.
És precisament la mobilitat alternativa la que es pretén impulsar en els pròxims mesos amb este projecte de millora de la mobilitat en bicicleta i també amb el projecte “Caminis” de camins escolars. Ambdós casos es proposen com alternativa a les dificultats de mobilitat en el trànsit de vehicles, “sent inqüestionable –afirma Scotto- que el millor desplaçament per la ciutat és a peu o en bici”. Per este motiu, s’implementaran, a partir de juny d’enguany, els condicionants bàsics per a fomentar l’ús de la bicicleta, sent este qüestionari de participació ciutadana el punt de partida per a la diagnosi i proposta de modificació de les condicions de lloguer o ús particular de la bicicleta
 
El qüestionari de la bicicleta estarà disponible en línia a partir del dia 29 de març i restarà obert fins el dia 26 d’abril en l’adreça www.denia.es/entrevistaamblabici/.
A més hi haurà una campanya de recollida al carrer en punts d’afluència de gent tant en el nucli urbà com en la resta d’urbanitzacions, Jesús Pobre i la Xara. Entre les persones participants se sortejarà una cistella de fruita i verdura del Mercat municipal de Dénia.
Aquest qüestionari ajudarà a conèixer la condició de la ciutat per a la mobilitat ciclista (tant física com social), amb la finalitat d’identificar els obstacles i les fortaleses per tal de concentrar esforços dirigits a recolzar el paper de la bicicleta en la nova política municipal cap a un model de ciutat més sostenible, inclusiu i amable.
Dénia se suma així al repte de situar la bicicleta com a força positiva en les ciutats. Per a això resulta imprescindible planificar les accions necessàries que garantisquen que aquesta puga ser utilitzada com a mode alternatiu real de desplaçament, tot i fent rodar els mecanismes per a la participació dels diferents grups d’interés i de la ciutadania en general.