Les Falles que fan llibrets com a mostra de cultura en la Tertulia de El Xisme Faller.