De cara a les presentacións de les Falles Saladar i Les Roques, els respectius carrecs, parlen en el Xisme Faller de la experiencia del ejercici, les presentacións iel futur faller.