En la tertulia de El Xisme Faller d’aquesta setmana, Juanjo Guntiñas ha fet una crítica a la presentación de la Falla Saladar infantil. A més, s’han adelantat algunes de les novetats que fará la Falla Baix la Mar próximament.