El projecte ‘Caminis’ que desenvolupa l’Ajuntament de Dénia vol crear una xarxa de camins escolars per a Dénia, Jesús Pobre i la Xara. Camins que suposen més seguretat, més benestar i més autonomia per a les xiquetes i els xiquets, seguint la premissa de que quan les polítiques urbanes fan de tota la ciutat un espai adequat per a la infància, també ho és per a la resta de la ciutadania.
La iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de Dénia estarà coordinada en la fase inicial per l’equip tècnic 7a+i (Siete arquitectura más ingeniería). En aquest curs escolar participen els 10 centres públics i concertats que cursen Primària al municipi més el centre públic comarcal d’educació especial Raquel Payá.
‘Caminis’  és un projecte de llarg recorregut, que necessita d’un ampli marge temporal i d’anar sumant suports. L’objectiu de la primera fase del projecte és generar dos documents: la diagnosi de la situació a Dénia i un pla d’accions amb diferents mesures per a millorar el municipi.
El projecte treballa des d’una dimensió col·lectiva i es construeix entre totes i tots. Per tant, es realitza de manera participada i inclou durant el procés a la comunitat educativa -professorat, famílies i alumnat (5é i 6é de Primària)-, tècnics i regidors de les diferents àrees de l’Ajuntament implicades i entitats de l’entorn social.
Aquest treball col·laboratiu ha permès elaborar el manifest, que vol ser una fulla de ruta per tal d’aconseguir transformar el municipi.
“El projecte ‘Caminis’ vol:
– Millorar els desplaçament a les escoles: que els itineraris siguen més segurs i confortables, i que propicien la recuperació de l’autonomia de la infància.
– Menys presència de vehicles motoritzats i, per tant; desplaçaments més sostenibles, a peu, amb bici i amb transport col·lectiu.
– Una xarxa d’espais urbans per a tot el municipi que oferisca unes condicions adequades. Més zones públiques per a totes i tots, per a estar, passejar, jugar i xarrar.
– Una ciutat més inclusiva, que reconega la diferència i que aculla la diversitat de les persones que l’habiten.
– Més zones verdes, més salut, menys contaminació atmosfèrica i acústica. Menys estrés i millor humor!
– Treballar de manera participada entre totes les persones implicades, amb l’intercanvi de coneixement i d’experiències sobre les diferents realitats del municipi.
Caminis vol… una Dénia més amable i feliç.”
Primera acció popular
Fruit d’este treball col·lectiu que va començar a finals de l’any passat ha sorgit la primera acció popular de ‘Caminis’: un passeig crític per un dels itineraris més emprats pels xiquets i xiquetes de Dénia per anar a l’escola, que se celebrarà el proper dissabte 24 de març.
El passeig està obert a tota la ciutadania i té un doble objectiu. D’una banda, es tracta d’una acció d’observació i anàlisi, on les persones participants desperten un sentit crític, una mirada sensible a les necessitats diverses de la ciutadania i, sobretot, de la infància, en l’ús i gaudi de l’espai públic, des d’un posicionament de sostenibilitat i qualitat de vida. Per altra banda es pretén que el passeig siga un reclam que desperte l’interés d’altres persones que encara no coneixen el projecte.
 
Esta passejada crítica eixirà a les 11 hores des del carrer de Loreto, junt al convent de les Agustines, en direcció a la plaça de Jaume I.
Els resultats de tots estos processos participatius “determinaran la situació de l’espai físic i les mesures a adoptar a partir de setembre del 2018”, ha assenyalat el regidor Javier