La Regidoria de Benestar Social, per mitjà de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), desenvolupa per catorzé any consecutiu la campanya DISCOSANA de disminució de riscos associats al consum de substàncies en els espais d’oci nocturn. La campanya estarà present en una vintena de pubs i/o locals d’oci nocturn i disponible per als clients d’estos locals durant tota la temporada d’estiu.

L’objectiu es oferir informació sobre substàncies d’ús/abús, efectes i riscos i incidir sobre la disminució dels riscos associats al consum en els espais d’oci. El material que s’oferirà està creat i proporcionat per l’entitat Hazkunde.

Divendres 30 de juny es farà la distribució dels materials informatius que composen la campanya, que inclou informació objectiva sobre substàncies com el cànnabis, la cocaïna, LSD, bolets, èxtasi, GHB, ketamina, inhalants i derivats i els seus efectes i riscos.

En setembre es contactarà amb els responsables dels locals d’oci per tal d’avaluar la incidència de la campanya.